Loading
         Page /317         
 • Click To Buy

  Jaffarabadi Graded above 50%/UPLS-29

  65000.00

  Animal No : UPLS-29

  DOB(AGE) : 15-02-2012(5)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : BABARIYA VITTHAL JADAV
  Contact : 9898492288

  3771.25 KG
 • Click To Buy

  Jaffarabadi Graded above 50%/UPLS-22

  65000.00

  Animal No : UPLS-22

  DOB(AGE) : 15-02-2012(5)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Babariya Vitthal Jadav
  Contact : 9898492288

  3771.25 KG
 • Click To Buy

  Surti/529

  35000.00

  Animal No : 529

  DOB(AGE) : 26-01-2012(5)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : CCBF Dhamrod
  Contact : 02629292175

  10
 • Click To Buy

  Gir/g-4856

  125000.00

  Animal No : g-4856

  DOB(AGE) : 12-11-2012(4)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : shree aryman gaushala jasdan
  Contact : 9913191340

  na
 • Click To Buy

  Gir/g-4855

  120000.00

  Animal No : g-4855

  DOB(AGE) : 23-10-2012(4)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : shree aryman gaushala jasdan
  Contact : 9913191340

 • Click To Buy

  Mehsana/Pln 1971

  70000.00

  Animal No : Pln 1971

  DOB(AGE) : 19-02-2009(8)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Parsottambhai Bhikhabhai Patel
  Contact : 9408144224

  16kg
 • Click To Buy

  Mehsana/Pln 2152

  68800.00

  Animal No : Pln 2152

  DOB(AGE) : 12-06-2012(5)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Parshottambhai Bhikhabhai Patel
  Contact : 9408144224

  15kg
 • Click To Buy

  Murrah/160037157614

  78000.00

  Animal No : 160037157614

  DOB(AGE) : 05-09-2011(6)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Pawan kumar s/o Ramesh
  Contact : 8527025919

  NA
 • Click To Buy

  Murrah/160024194352

  80000.00

  Animal No : 160024194352

  DOB(AGE) : 04-09-2009(8)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Anoop s/o Jile singh
  Contact : 8527025919

  NA
 • Click To Buy

  Murrah/160037157647

  75000.00

  Animal No : 160037157647

  DOB(AGE) : 30-01-2011(6)

  Farmer/Owner/Breeder Details
  Name : Jogender s/o Hardev
  Contact : 8527025919

  NA